Friday, February 01, 2008

God Simply Loves You

A conversation went like this during the afternoon:
Ron: Pare sa tingin mo, kahit na makasalanan ako, mahal ako ng Diyos?
JM: Oo naman. Mahal ka Nun.
Ron: Ang tao maraming batas, pag nagkasala ka parang wala nang pag-asa, pero andyan mahal parin s'ya ng Diyos. Bakit ganun?
JM: Pare, kung ikaw, yun bang ginawa at minahal mo, sisirain mo?
I didn't reply anymore. I got the simplest reflection regarding God's love. And perhaps, whenever I would see that common message, "God Loves You," I would always be reminded that He love's me cause He made me, that He doesn't contradict Himself letting life that came from Him comes to waste, and so He sustains them; sustains them through Love Himself.

No comments: