Tuesday, April 25, 2006

Isn't Parent's Day Yet

I was with Kate last night chatting over a Banana frapp. We haven't seen each other for quite a long time since 2005 when we were still giving retreats in Quezon City. So many stories and sharings, then one moment I was struck on what she said, "A good priest is produced through good parents." Then she left and went to the ladies room.

Thinking about it for a while, I remembered Mommy. I imagined her and how hard it is for her to race a family without Daddy on her side since he passed away 12 years ago. Where does she get her strenght all this time? If it's from us her children particularly me, I wouldn't be worthy of being one.

My mom is my Superwoman! What I am now is because of this Superwoman. And Kate was right, I owe everything to mom. Thanks Mom, Thanks Dad. I love You.

Monday, April 10, 2006

Perwel

Ikaw na [Naging] Bahagi Ko
Ron Evangelista

Gusto kong magpaalam sa iyo
Ikaw na naging malaking bahagi ng pagkatao ko
Hindi dahil sa hindi na tayo muling magkikita
Pero dahil sa gusto kong malaman mong mahal kita

Minsan ko nang ginamit ang mga katagang ito
At muli kong gagamitin ngayon sa paglisan ko
Naging malaking bahagi ka ng pagkatao ko
Sa kung ano ako ngayon ay kasama ka sa pagiging ako

Hindi biro ang ating naging pagsasama
Maraming luha at maraming ring tuwa
Maraming unos at maraming muling pagbangon
At sa lahat ng iyon ay nais kong muling lumingon

Nais kong sabay natin alalahanin
Alalahanin kung paanong minsan tayong nagkapiling
Kung paanong sa mga balika’t koy lumuluha ka
At mga sandaling sa mga bisig ko’y yakap ka

Di maiiwasang magkaalitan paminsan-minsan
Ngunit kung sa alitan mapapatibay ang ating pagkakaibigan
Hahayaan ko na lamang puso’y masaktan
Nang ang lamat mo kailanma’y di malimutan

Sa aking mga kasalanan nais kong humingi ng tawad
Tawad na kay tagal hinangad ng puso ko
At sa aking pag-alis ay nakatitiyak ako
Wala na akong sama ng loob sa iyo

Hangad kong ipagdasal mo ako
Na maging tapat sa aking bokasyon at sa diyos
Siyang ginusto kong paghandugan ng buo kong buhay
Buhay na sya rin ang sa iyo at sa aki’y nagbigay

Sa diyos ko utang ang lahat
Sa kung bakit kita mahal at nakasama ay dahil sa kanya
Siya na ang ating tagapamagitan mula ngayon
At sa aking mga dasal lagi kang naroroon

Salamat sa mga taon at pagkakataon
Salamat sa mga sandali at sa pananatili
Salamat sa pagtitiwala at sa di pagbaliwala
Laging hangad ng puso kong sa iba rin, ika’y maging biyaya