Wednesday, November 05, 2008

DINggin

(Ikinatha para kay Chino Reyes)

 

Huwag kang magtago sa mga ngiti

Ngiting hindi tanaw sa mata

Mata ma’y napapagod din

 

Buhay ma’y umawit ng lungkot

Lungkot sa kulimlim ng gabi

Gabi ma’y uumaga din

 

Sa kung sino ay hindi alam

Alam sana ang dahilan

Dahilan ma’y nagtatago din

 

Saka na lamang arukin

Arukin ang wala

Wala ma’y magkakaroon din

 

May panahon ang lahat

Lahat na di iisa

Iisa man ay lahat na din

No comments: