Sunday, August 09, 2009

Paalam Tita Cory


Maraming Salamat po Tita Cory. Gabayan niyo po kami sa aming paglalakbay nang matularan namin ang iyong buhay. Salamat sa handog ng Diyos na ikaw para sa bayan. Mauna na po kayo. Marami pang kailangang ayusin sa lipunan. Ipagdasal niyo po kami diyan kasama ng mahal ninyong si Ninoy. Hindi natatapos ang laban sa inyong pagpanaw. Muli maraming salamat at humimlay kayong payapa kasama ng mga anghel at ng Panginoong Lumikha.

No comments: