Wednesday, December 24, 2008

Biyayaan mo kami ng pagtulad sa iyo,
Nang magningning
Bilang 'yong mga Bituin.

Nakakapangliit isipin na ang Diyos ay ipinanganak sa sabsaban. Malayo sa kung paano ang marami ay makataong isinilang di gaya niya. Ang Diyos, nagpapakababa, nagmamahal, nagpaparaya, nagpakatao, para mapalapit sa tao. Nang dahil sa pagmamahal na hindi kailanman kayang pantayan ng kung sino man, natamo ang kaligtasan. Sana maging tulad tayo ni Hesus, ang tunay na tala na nagbibigay ng liwanag sa buhay, bituing sinusundan upang tungo sa katotohanan.

No comments: