Sunday, January 13, 2008

Hinahanap parin Kita

Hinahanap kitang nanghihikayat
Ikaw ngang tumatawag
Hinahanap kitang nang-aakit
Ikaw ngang nananaghoy

Hinahanap kitang nagtawag
Ikaw na ipinaririto ko
Hinahanap kita pag-ibig
Ikaw na hangad ng puso

Hinahanap kita ng buong lakas
Ikaw na tumatawag sa mahina
Hinahanap kita sa luha
Ikaw ngang tanging ligaya

Hinahanap kita sa apoy
Ikaw na langit

Hinahanap kita sa kasalanan
Ikaw na kapatawaran

Hinahap kita sa kanila
Ikaw na akay ako
Hinahap kita sa dilim
Ikaw na tanglaw na pala

Hinahanap kita at dinudungaw
Ikaw na hinihintay
Hinahanap kita sa malayo
Ikaw na yakap na ako

Hinahanap parin kita

No comments: