Friday, April 27, 2007

Buhay-kandila

Ang mitsa ay ang pagsilang
Pagkamulat sa mundong patunaw
Umaagos ang init at pusok
Sa dulo'y hupang nagbabanta
Sa ilaw ay buhay
Sa simoy ay kamatayan
Sinasaklaw ang pangkalahatan
Nauupos sa pagkadakila
Sa liwanag ay dilim
Taglay ng sindi'y banta
Payak na't di lalaon
Nakadapang tila pasuko
Patunaw at pakalat
Pinapatay ang sarili ng kusa
Masdan ang buhay-kandila
Ikaw

2 comments:

melvin said...

i miss you ron...im always here for you!

ganda said...

Hindi lang si Melvin! Ako rin. =)
Sorry nga rin pala dahil sa katigasan ng ulo ko. Don't worry. Malapit na ako gumaling. =) Magpapakabait na ako next time. Ayoko na makipagtalo sa'yo eh. Talo ako palagi. T_T