Sunday, December 31, 2006

Tayo na Pinili Natin

Pinipili daw ang kaibigan
Kaibigang pagpupunlaan ng tiwala
Tiwalang sasandiganan ng pagkakaibigan
Pagkakaibigang walang hanggan

Nasaan ka na ngayon
Ngayon na hindi kaylanman
Kaylanman magiging kahapon
Kahapong gaya ng bukas

Nagkulang ba tayo
Tayo sa isa’t-isa
Isa’t-isang hindi tayo
Tayong di ikaw ni ako

Batid ng puso ko ang ikaw
Ikaw na di nagkulang
Nagkulang sa paggiging kaibigan
Kaibigang maaasahan

Ngunit bakit ganito
Ganito ang ngayon
Na di na gaya ng dati
Dati maging nang bukas

Walang sagot sa mundo
Mundong mapaglaro’t mapanglito
Mapanglitong manggagaling sa’yo
Sa’yo ang isasagot ng mundo

Kung ang mundo ay walang sagot
Sagot na hanap sa’yo
Sa’yo na tanging totoo
Totoo at ikaw ang aantayin ko


Para sa iyo Totoong Kaibigan

No comments: